Open Nav

Letní příměstské tábory 2020

Úvod Novinky Letní příměstské tábory 2020

Letní prázdniny jsou ještě daleko, ale jak s nimi naložit, je třeba naplánovat už nyní. Také v roce 2020 bude Zoo Zlín pořádat letní příměstské tábory pro děti ve věku 7 - 12 let. "Táborníci" se seznámí nejen s chovanými druhy, ale poznají takřka každý kout zahrady a nahlédnou do zázemí těch nejzajímavějších expozic. Třeba i do oblíbené Zátoky rejnoků.

Tábory se uskuteční celkem v 16 turnusech. První děti přivítáme 6.7.2020, poslední prázdninové turnusy pak proběhnou v týdnu od 24.8.2020. Průběh celého týdne bude koncipován stejně jako v předcházejících letech. Děti budou do zoo přicházet každý den mezi 8:00 – 8:30 a program bude ukončen v 16:00 jejich odchodem domů. Cena za dítě činí 3.500 Kč. Členové klubu ZOO Zlín Family mají cenu sníženou – 3.250 Kč. Tato cena platí pouze pro držitele rodinných karet platných v období konání tábora. Přihlášení dětí na tábor je možné pouze prostřednictvím elektronického rezervačního systému, který bude umístěn na stránkách www.zoozlin.eu v záložce Tábory. Tento systém spustíme v sobotu 15. února 2020 v 10 hodin. Podrobnější informace naleznete zde.

Letní příměstské tábory 2020

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín