OBLAST

Sýček obecný

Sýček obecný

Athene noctua

Zatímco ještě před pár desítkami let patřil sýček mezi naše nejhojnější sovy, dnes jich rapidně ubývá. Hlavním důvodem je úbytek jejich přirozeného prostředí a míst ke hnízdění. Sýček hnízdí jak v dutinách starých stromů tak i ve výklencích zdí, budkách nebo na půdách a ty jsou pro ně stále více nedostupné. Mimo jiné jim škodí jedy používané proti hlodavcům, kteří jsou jejich hlavní potravou ale také nárůst početnosti jejich predátorů nebo automobilová doprava. Sýčci jsou velmi silně vázáni na svou lokalitu a jen málokdy migrují na zcela nová stanoviště. Ani odrostlá mláďata se nevzdalují z místa hnízdiště na větší vzdálenost než 10 km. Často se tak stává, že pokud zahyne jeden z páru, druhému jedinci se již nemusí podařit najít nového partnera.

Zajímavost:

- ve starověkém Řecku byl sýček považován za posvátného ptáka, který doprovázel bohyni Athénu, a právě podle ní získal své latinské rodové jméno – Athene

- naopak ve starověkém Římě byl sýček považován za "posla špatných zpráv" z čehož později vznikl dnes běžně užívaný výraz "nesýčkuj"

Ochrana: 

Málo dotčený.

Potrava hmyz, drobní hlodavci a ptáci
Výskyt listnaté a smíšené lesy, volná krajina
Váha/míry délka těla 19 - 23 cm
hmotnost 135 - 200 g

Jaké další zvířata
najdete u nás v zoo?

ZÁŽITEK

ZOO OPĚT OTEVŘENA

Areál Zoo Zlín je již otevřen na 100 % své kapacity. Pro návštěvu zoo nepotřebujete očkování, žádné testy nebo potvrzení o bezinfekčnosti.