Open Nav

Snovač rudozobý
(Quelea quelea)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Snovač rudozobý

 • Domovina

  subsaharská Afrika

 • Biotop

  savany, stepi

 • Potrava

  semena rostlin

 • Velikost

  hmotnost 29 g
  délka těla 12 cm

Snovačovití jsou zvláštní skupinou malých pěvců. Samci jsou ve svatebním šatu velmi pestře zbarveni. Nejtypičtějším znakem je korálově červený zobák. Samice je barevně nenápadná, má však rovněž červený zobák. Během toku se sameček pustí do stavby hnízda ze stébel, ale nedokončí jej. Napůl hotové hnízdo předvádí vybrané partnerce. Po páření je hnízdo brzy dostavěno. Snůšku zahřívá pouze samice, vylíhlá mláďata krmí oba rodiče. Potrava, kterou jim přinášejí, je živočišného původu. Typická je pro ně polygamie. V přírodě se počítá 5 samic na jednoho samce.  

Zajímavosti:
- při cestách za potravou denně nalétají až 60 km
- škody na dozrávajícím obilí působené velkými hejny lze přirovnat k vpádu žravých sarančat.

Ochrana druhu
Není ohrožen.

Snovač rudozobý

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín