OBLAST

Slípka modrá

Slípka modrá

Porphyrio porphyrio

Nejtypičtějším znakem slípky modré je tvar jejího modrého těla. Je jakoby bočně zploštělé s výrazně červenými, dlouhými silnými končetinami. Nápadně červený je i robusní zobák. Hnízdí na zarostlých vodních plochách. Zatímco v Evropě žije v párech, na Novém Zélandě celoročně v trvalých skupinách až 12 příbuzných ptáků, kteří společně hájí hnízdní teritorium. Skupina se obvykle skládá ze 2-7 dospělých samců, 1-2 hnízdících samic a až sedmi mladých ptáků. Hnízdí jen dominantní samice, které snášejí vejce do společného hnízda. Všichni ptáci pak pečují o vylíhlá mláďata.

Zajímavosti:
- je velmi nebojácná
- pomocí dlouhých prstů se lehce pohybuje v husté vegetaci, v bahně či mělké vodě.

Ochrana druhu
Není ohrožena.

Potrava rostliny, drobní bezobratlí
Výskyt husté porosty u vod
Váha/míry hmotnost 0,5-1,3 kg
délka těla 35-50 cm

Jaké další zvířata
najdete u nás v zoo?

ZÁŽITEK

ZOO OPĚT OTEVŘENA

Areál Zoo Zlín je již otevřen na 100 % své kapacity. Pro návštěvu zoo nepotřebujete očkování, žádné testy nebo potvrzení o bezinfekčnosti.