Open Nav

Slípka modrá
(Porphyrio porphyrio)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Slípka modrá

 • Domovina

  jižní Evropa a Asie, Afrika, Austrálie, Nový Zéland, Indonésie

 • Biotop

  husté porosty u vod

 • Potrava

  rostliny, drobní bezobratlí

 • Velikost

  hmotnost 0,5-1,3 kg
  délka těla 35-50 cm

Nejtypičtějším znakem slípky modré je tvar jejího modrého těla. Je jakoby bočně zploštělé s výrazně červenými, dlouhými silnými končetinami. Nápadně červený je i robusní zobák. Hnízdí na zarostlých vodních plochách. Zatímco v Evropě žije v párech, na Novém Zélandě celoročně v trvalých skupinách až 12 příbuzných ptáků, kteří společně hájí hnízdní teritorium. Skupina se obvykle skládá ze 2-7 dospělých samců, 1-2 hnízdících samic a až sedmi mladých ptáků. Hnízdí jen dominantní samice, které snášejí vejce do společného hnízda. Všichni ptáci pak pečují o vylíhlá mláďata.

Zajímavosti:
- je velmi nebojácná
- pomocí dlouhých prstů se lehce pohybuje v husté vegetaci, v bahně či mělké vodě.

Ochrana druhu
Není ohrožena.

Slípka modrá

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín