OBLAST

Ropucha obrovská

Ropucha obrovská

Bufo marinus

Tato největší ropucha na světě je těžce stavěná, má velmi tuhou bradavičnatou kůži hnědé barvy. Pro jiné živočichy je mimořádně jedovatá. V ohrožení nebo když ji útočník stiskne v tlamě, začne mokvat povrch jejích velkých žláz na lopatkách jedem. Jed vyměšují i menší žlázy na těle. Žije obvykle samotářsky, kromě doby páření. Samci lákají samice vrčivým trylkováním, které zní jako běžící motor. Samička klade vajíčka v dlouhých rosolovitých šňůrách, každá snůška může obsahovat až 20 000 vajíček. 

Zajímavosti:
- lidé ji úmyslně rozšířili do některých oblastí světa ve víře, že bude snižovat stavy hmyzu ničícího plantáže cukrové třtiny. Většinou se však stala pohromou pro místní druhy žab i pro jiné živočichy.

Ochrana druhu
Není ohrožena. 


Potrava mravenci, termiti, brouci
Výskyt lesy, pole
Váha/míry hmotnost až 2 kg
délka těla 10-25 cm

Jaké další zvířata
najdete u nás v zoo?

ZÁŽITEK

ZOO OPĚT OTEVŘENA

Areál Zoo Zlín je již otevřen na 100 % své kapacity. Pro návštěvu zoo nepotřebujete očkování, žádné testy nebo potvrzení o bezinfekčnosti.