Open Nav

Ropucha obrovská
(Bufo marinus)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Ropucha obrovská

 • Domovina

  od jižního Texasu po Peru a Brazílii

 • Biotop

  lesy, pole

 • Potrava

  mravenci, termiti, brouci

 • Velikost

  hmotnost až 2 kg
  délka těla 10-25 cm

Tato největší ropucha na světě je těžce stavěná, má velmi tuhou bradavičnatou kůži hnědé barvy. Pro jiné živočichy je mimořádně jedovatá. V ohrožení nebo když ji útočník stiskne v tlamě, začne mokvat povrch jejích velkých žláz na lopatkách jedem. Jed vyměšují i menší žlázy na těle. Žije obvykle samotářsky, kromě doby páření. Samci lákají samice vrčivým trylkováním, které zní jako běžící motor. Samička klade vajíčka v dlouhých rosolovitých šňůrách, každá snůška může obsahovat až 20 000 vajíček. 

Zajímavosti:
- lidé ji úmyslně rozšířili do některých oblastí světa ve víře, že bude snižovat stavy hmyzu ničícího plantáže cukrové třtiny. Většinou se však stala pohromou pro místní druhy žab i pro jiné živočichy.

Ochrana druhu
Není ohrožena. 


Ropucha obrovská

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín