Open Nav

Pštros dvouprstý
(Struthio camelus)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Pštros dvouprstý

 • Domovina

  subsaharská Afrika

 • Biotop

  savany, polopouště a pouště

 • Potrava

  traviny, zrní, listy, květy, ovoce, hmyz

 • Velikost

  hmotnost až 150 kg
  výška těla až 2,7m

Pštros je největším žijícím ptákem světa. Pomocí silných nohou dokáže běžet rychlostí 70km/h. Při nejvyšších rychlostech mohou jednotlivé kroky měřit až 4 metry. Většinou žije v menších skupinách. Pštrosí rodinu tvoří jeden samec a harém 3-4 samic. V době rozmnožování samec vytváří v půdě nebo písku asi jeden metr široké hnízdo hluboké 25 cm. Po páření do něj jednotlivé samice snáší 7-12 vajec. Další péče je výhradně na samci. Mláďata se líhnou po měsíci a půl, osamostatňují se v 5 měsících. 

Zajímavosti:
- má největší oči ze všech suchozemských obratlovců, jeho oko je větší než jeho mozek
- s potravou polyká malé kamínky, které mu pomáhají při rozmělňování potravy
- snáší největší vejce, jeho objem se vyrovná 25 slepičím.

Ochrana druhu
Není ohrožen.

Pštros dvouprstý

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín