Open Nav

První republika - prohlídky zámku

Úvod Novinky První republika - prohlídky zámku

Nenechte si tento víkend ujít speciální prohlídky zámku Lešná v duchu První republiky!

Průvodci v dobových kostýmech Vás na chvíli přenesou do doby před sto lety. Dozvíte se, jak se na zámku a v jeho okolí žilo před vznikem První republiky a jaké změny přinesl nový Československý stát majitelům zdejšího panství. Hraběcí rodina se musela vyrovnat nejen s odebráním šlechtického titulu, ale také se zásadní pozemkou reformou a zestátněním velké části majetku. Lešná však i přesto dále vzkvétala a hrabě Josef Seilern zde již na konci dvacátých let položil základy stávající zoologické zahrady.

Těší se na Vás průvodci zámku Lešná!

První republika - prohlídky zámku První republika - prohlídky zámku

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín