Open Nav

Polák malý
(Aythya nyroca)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Polák malý

 • Domovina

  střední a JV Evropa, střední Asie; zimuje v Africe

 • Biotop

  zarostlé vodní plochy

 • Potrava

  rostliny, červi, měkkýši

 • Velikost

  hmotnost 410-650 g
  délka těla 60-67 cm

Jedná se o typického zástupce potápivých kachen, které potravu vyhledávají pod vodou. Žije většinou v párech nebo v menších hejnech. Hnízdí v hustých porostech. Samička snáší 6-14 vajec, na kterých 27 dní sedí sama. Samec se však zpočátku zdržuje poblíž hnízda. Po vylíhnutí kachna odvede mláďata na vodu. Ta hned dobře plavou a potápějí se. Létat dovedou ve věku 8 týdnů.

Zajímavosti:
- výborně se potápí, většinou ale jen na několik sekund a jen asi do metrové hloubky.

Ochrana druhu
V Červeném seznamu ČR je uveden jako druh pro naše území vymizelý. Až do 80. let minulého století u nás pravidelně hnízdil v počtu 10-30 párů. Pak ale téměř vymizel. Poslední doložené hnízdění je z roku 1992 z Žehuňského rybníka. V současné době se u nás vzácně objevuje, hnízdění však nebylo prokázáno.

Polák malý

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín