Open Nav

Pižmovka konžská
(Pteronetta hartlaubii)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Pižmovka konžská

 • Domovina

  západní a střední Afrika

 • Biotop

  mokřady, jezera, řeky

 • Potrava

  vodní bezobratlí

 • Velikost

  hmotnost až 1 140 g
  délka těla až 58 cm

Pižmovka konžská je tmavě kaštanová kachna z afrických lesů. žije nejčastěji v zalesněných mokřadech, jezerech nebo řekách. Jejich hnízdo nebylo doposud ve volné přírodě nalezeno.

Zajímavosti:
- v evropských zoo je chováno pouze 10 jedinců
- je pojmenována po německém přírodovědci Gustavu Hartlaubovi. 

Ochrana druhu
Zranitelný druh.

Pižmovka konžská

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín