Open Nav

Páv korunkatý
(Pavo cristatus)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Páv korunkatý

 • Domovina

  Indie, Srí Lanka, v zajetí chován po celém světě

 • Biotop

  otevřené lesy, svahy hor

 • Potrava

  rostliny, plody, hmyz

 • Velikost

  hmotnost 3-6 kg
  délka těla 86-130 cm

Pro samce páva korunkatého je typický dlouhý "ocas". Ve skutečnosti jsou to prodloužené vrchní krovky ocasní, které tvoří tzv. „vlečku“. Konec každého pera vlečky zdobí „paví oko“. Samec i samice mají na hlavě korunku. Zpravidla žijí ve skupině s jedním kohoutem a několika slepicemi. Dny tráví na zemi, po soumraku hřadují na stromech. V období toku samec předvádí před samicí svatební tanec. Svůj ocas roztáhne do vějíře a snaží se upoutat její pozornost. Samička snáší 4-6 vajec, mláďata se líhnou po 28 dnech. Po měsíci jim již narůstá korunka.

Zajímavosti: 
- Indové věří, že páv svým křikem přivolává déšť
- vývoz pavích per z Indie je zákonem zakázán
- v některých zemích se věří, že paví pera v domě přinášejí neštěstí.

Ochrana druhu 
Ve své domovině je páv korunkatý zákonem chráněný. 

Páv korunkatý

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín