Open Nav

Parmovec skvělý
(Pterapogon kauderni)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Parmovec skvělý

 • Domovina

  Indický a Tichý
  oceán

 • Biotop

  Útesové moře

 • Potrava

  Korýši, červy,
  krevety, malé ryby

 • Velikost

  Délka těla 8 cm

Tento druh parmovcovitých je zbarven do stříbrné s kovově šedým leskem. Na těle i ploutvích jsou výrazné černé pruhy a bílé tečky. Charakteristickým znakem je výrazně prodloužená druhá hřbetní ploutev a rozvětvěná ocasní ploutev. Pohlaví je obtížně zjistitelné. Obývá velmi malé území o rozloze asi 5000 km2.

Zajímavosti:

 - Samec nosí jikry a plod 3-4 týdny v tlamě.

- Mláďata využívají ježovky a korálnatce jako úkryt v prvních měsících života.

Ochrana druhu:

V devadesatých letech minulého století se začal ve větším množství dovážet do akvárií a jeho stavy v přírodě kriticky poklesly. Podle ICUN byl zařazen jako ohrožený druh.
 
Parmovec skvělý

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín