Open Nav

Ovce somálská
(Ovis orientalis aries)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Ovce somálská

 • Domovina

  Somálsko, Etiopie

 • Biotop

  suché oblasti

 • Potrava

  tráva, byliny

 • Velikost

  hmotnost 30-45 kg
  výška 60-68 cm

Je pravděpodobné, že tyto bezrohé ovce se v Africe chovají více než tisíc let. Jsou pro ně typické malé, někdy témě zakrnělé uši a na krku zřasený lalok vyplněný tukem. Další tukový polštář srdčitého tvaru na hýždích obsahuje 2 - 3 kg loje. Ovce má hodnotné maso a kůži, je výhodným obchodním artiklem. Po pětiměsíční březosti rodí ovce 1-2 mláďata.

Zajímavosti:
- je předchůdce perských černohlavých ovcí vyšlechtěných ve Jižní Africe na přelomu 19. a 20. století
- domorodci používali beraní tuk do lamp na svícení 
- tyto ovce nemají vlnu, ale srst.

Ochrana druhu
Není ohrožena.

Ovce somálská

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín