OBLAST

Ovce somálská

Ovce somálská

Ovis orientalis aries

Je pravděpodobné, že tyto bezrohé ovce se v Africe chovají více než tisíc let. Jsou pro ně typické malé, někdy témě zakrnělé uši a na krku zřasený lalok vyplněný tukem. Další tukový polštář srdčitého tvaru na hýždích obsahuje 2 - 3 kg loje. Ovce má hodnotné maso a kůži, je výhodným obchodním artiklem. Po pětiměsíční březosti rodí ovce 1-2 mláďata.

Zajímavosti:
- je předchůdce perských černohlavých ovcí vyšlechtěných ve Jižní Africe na přelomu 19. a 20. století
- domorodci používali beraní tuk do lamp na svícení 
- tyto ovce nemají vlnu, ale srst.

Ochrana druhu
Není ohrožena.

Potrava tráva, byliny
Výskyt suché oblasti
Váha/míry hmotnost 30-45 kg
výška 60-68 cm

Jaké další zvířata
najdete u nás v zoo?

ZÁŽITEK

ZOO OPĚT OTEVŘENA

Areál Zoo Zlín je již otevřen na 100 % své kapacity. Pro návštěvu zoo nepotřebujete očkování, žádné testy nebo potvrzení o bezinfekčnosti.