Open Nav

Nosál červený
(Nasua nasua)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Nosál červený

 • Domovina

  Jižní Amerika

 • Biotop

  různé lesy

 • Potrava

  rostliny, plody, bezobratlí, hlodavci

 • Velikost

  hmotnost 3-7 kg
  délka 35-89 cm, ocas 32-68 cm

Nosálové jsou velmi pohyblivé šelmy s vynikajícím čichem. Pokud se pohybují v korunách stromů, slouží jim ocas k udržování rovnováhy, je také částečně chápavý. Pokud jsou na zemi, ocas je vztyčený téměř kolmo vzhůru. Samci jsou zpravidla větší než samice. Ty vytvářejí skupiny čítající čtyři až dvacet jedinců, naproti tomu samci žijí přibližně od 2 let života samotářsky. K samicím se přidružují pouze v období rozmnožování. Po březosti 77 dnů samice porodí 2-7 mláďat. Mladí nosálové dospívají ve dvou letech.

Zajímavosti:
- nosálové jsou velmi hlasově nadaní, používají různé zvuky, volání i signály ocasem
- i když se v Jižní Americe loví a jedí, jejich kůže se nijak nevyužívá.

Ochrana druhu
Není ohrožen.

Nosál červený

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín