Můžete se těšit

  • Dokončení opravy střechy zámku Lešná

Na podzim 2021 dokončíme tříletou generální opravu střechy zámku Lešná. Naplno tak vynikne krása původní ornamentální výzdoby, která byla poškozena při necitlivé opravě střechy v šedesátých letech minulého století. Nové střešní tašky v zelené, žluté a cihlově červené barvě zoo dovezla od německého dodavatele, hřebenáče pak na zakázku zhotovili v Poštorné. Rozsáhlé restaurátorské práce se týkaly velkého množství klempířských prvků (okapové systémy, háky na okapy, báně na špicích střech, vodní chrliče), dřevěných vikýřů, okenních křídel a skleněných vitráží, ozdobných štítů. Kompletně byl také opraven světlík kryjící vitrážový světlík nad schodištěm ve vstupní hale zámku. Proběhly také opravy půdních prostor, jako např. demontáže a opětovné instalace záklopů nebo čistění nánosů. 

Při opravě hlavní věže byly dne 15. září 2020 do věžní báně uloženy 2 časové schránky s poselstvím Zoo Zlín pro příští generace.

  • Nová vozíková plošina pro zámek Lešná

Zámek Lešná bude v příštím roce opět dostupný i pro imobilní návštěvníky s nabíjecími bateriovými vozíky. Stávající schodišťovou plošiny nahradíme novou plošinou s dostatečnou únosností pro vozíky s elektrickým pohonem. Realizace nové plošiny proběhne v závěru roku 2021, zprovoznění pak od března 2022.
 

  • Oprava Caudaty

S bývalým centrem Caudata máme velké plány. V rámci celkové opravy chceme v této části zoo zhotovit nový společenský prostor pro pořádní letních příměstských táborů pro děti, oslav narozenin dětí nebo programů pro firmy. Součástí bude také potřebné provozní zázemí a toalety. V současné době dokončujeme vizualizace pro přípravu projektové dokumentace. Samotnou realizaci opravy odstartujeme na podzim 2022. 

  • Nová retenční nádrž u zámku 

Voda je nejvzácnější surovina a svědomité zacházení s tímto zdrojem získává víc a víc na významu. Již několik let proto zavádíme nejrůznější technická a provozní opatření v rámci hospodaření s vodou. V případě instalace retenčních nádrží na dešťovou vodu jsme skutečným průkopníkem v rámci Unie českých a slovenských zoo. V současné době máme k dispozici nádrže o objemu téměř 230 m3. Toto množství již brzy výrazně navýšíme. Poblíž expozice plameňáků malých umístíme novou retenční nádrž o objemu 25 m3, do které svedeme dešťovku z části střechy zámku. Další nádrž s kapacitou 20 m3 vznikne ve svahu pod restaurací Limpopo jakou součást realizace výběhů pro damany a želvy. U realizovaného chovného zařízení pro slony v Karibuni pak do země zabudujeme velkokapacitní nádrž o objemu 200 m3. Zadrženou dešťovou vodu využijeme k provozování různých vodních zařízení a k závlaze rostlin v areálu zoo.