OBLAST

Morčák velký

Morčák velký

Mergus merganser

Je o něco málo větší než kachna divoká. Vytváří skupiny čítající až 70 jedinců. V ČR přezimuje, nejčastěji se zde vyskytuje od prosince do března. Hnízdí u nás vzácně. K hnízdění využívá dutiny stromů, výstelku tvoří výlučně prachové peří. Samice snáší až 12 vajec, inkubace probíhá 32 dnů. Mláďata zůstanou 2 dny v hnízdě, poté vyskočí z dutiny. Letu jsou schopna ve dvou měsících. 

Zajímavosti:
- poprvé u nás zahnízdil v roce 1894, na další hnízdění jsme čekali až do roku 1977
- nápadný je úzký zobák se zahnutou špičkou.

Ochrana druhu:
U nás zařazen mezi kriticky ohrožené, zvláště chráněné druhy.

Potrava rybky, obojživelníci, bezobratlí
Výskyt jezera, řeky, pobřeží moře
Váha/míry hmotnost až 2,1 kg
délka 58-66 cm

Jaké další zvířata
najdete u nás v zoo?

ZÁŽITEK

ZOO OPĚT OTEVŘENA

Areál Zoo Zlín je již otevřen na 100 % své kapacity. Pro návštěvu zoo nepotřebujete očkování, žádné testy nebo potvrzení o bezinfekčnosti.