Open Nav

Morčák velký
(Mergus merganser)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Morčák velký

 • Domovina

  sever Evropy a Severní Ameriky, Asie

 • Biotop

  jezera, řeky, pobřeží moře

 • Potrava

  rybky, obojživelníci, bezobratlí

 • Velikost

  hmotnost až 2,1 kg
  délka 58-66 cm

Je o něco málo větší než kachna divoká. Vytváří skupiny čítající až 70 jedinců. V ČR přezimuje, nejčastěji se zde vyskytuje od prosince do března. Hnízdí u nás vzácně. K hnízdění využívá dutiny stromů, výstelku tvoří výlučně prachové peří. Samice snáší až 12 vajec, inkubace probíhá 32 dnů. Mláďata zůstanou 2 dny v hnízdě, poté vyskočí z dutiny. Letu jsou schopna ve dvou měsících. 

Zajímavosti:
- poprvé u nás zahnízdil v roce 1894, na další hnízdění jsme čekali až do roku 1977
- nápadný je úzký zobák se zahnutou špičkou.

Ochrana druhu:
U nás zařazen mezi kriticky ohrožené, zvláště chráněné druhy.

Morčák velký

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín