Open Nav

Momot černolící
(Momotus momota)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Momot černolící

 • Domovina

  Střední a Jižní Amerika

 • Biotop

  tmavé nížinné lesy

 • Potrava

  hmyz, měkkýši, drobní plazi

 • Velikost

  hmotnost až 160 g
  výška 38 cm

Typickým znakem momota je stupňovitý ocas, který připomíná tenisovou raketu. Navíc ocasem neustále pohybuje do stran jako kyvadlem. Celoročně žije v párech. Během dne se partneři potulují většinou samostatně a hledají potravu. Hnízdí někdy jednotlivě, někdy v koloniích až o 40 párech. Hnízdo si budují v noře, kterou sami vyhrabou v břehu řeky. Na 3-4 vejcích se střídají oba rodiče,, samice sedí zpravidla v noci. Mláďata se líhnou po 20 dnech.

Zajímavosti:
- Už před rozedněním se ozývají ostrým „hudu hudu“, který jim v Brazílii přinesl jejich jméno
- jsou aktivní i za šera, kdy už většina ptáků odpočívá.

Ochrana druhu 
Není ohrožen.

Momot černolící

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín