Open Nav

Marabu menší
(Leptoptilos javanicus)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Marabu menší

 • Domovina

  východní a jihovýchodní Asie

 • Biotop

  mokřady, mangrovy, jezera

 • Potrava

  žáby, ryby, plazi, drobní savci

 • Velikost

  hmotnost až 5 kg
  délka 110-120 cm

Patří mezi velké druhy čápů. Peří má na hřbetě kovově lesklé, na břiše bílé. Na hlavě a krku peří neroste, čelo má však opeřené. Žije většinou samotářsky, více jedinců se setkává v době rozmnožování. Období námluv trvá zhruba 3 měsíce před kladením vajec. Pár společně staví hnízdo, které může měřit až 150 cm na šířku.

Marabu menší

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín