Open Nav

Lampionové prohlídky zoo

Úvod Novinky Lampionové prohlídky zoo

Třetí a poslední letošní večerní lampionové prohlídky zoo a zámku Lešná startují tento pátek 19. října! Pro vstup můžete kromě hlavního využít i od 14.00 sezónní. Pokladny v tento den budou otevřeny až do 19.30 hod., celý areál zoo pak do 21.30 hod. 

Opět máte jedinečnou šanci zavítat do zoo ve zcela netradiční dobu a zažít její večerní atmosféru. Poblíž obou vstupů si můžete také zakoupit celou lampiónovou soupravu (tzn. lampion, svíčku a dřevěné držátko nebo plastové držátko se žárovkou). Vstupné na večerní prohlídky se nemění, zůstává stejné jako při běžné návštěvě zoo.

Večerní návštěvu doplní nabídka prohlídky s průvodcem. Jedinou podmínkou je dostavit se včas na nádvoří zámku Lešná, odkud budou zmiňované prohlídky začínat. První prohlídka s průvodcem odstartuje v 18.30 hod, další pak v 18.40 hod, v 18.50 hod, v 19.00 hod, v 19.10 hod, v 19.20 hod a poslední v 19.30 hod.

Určitě zavítejte i do zámku Lešná. Průvodci v dobových kostýmech Vás zavedou do dob, kdy zámek a celé lukovské panství vlastnil hraběcí rod Seilernů. První zámecká prohlídka začíná v 18.00 hod., další budou následovat ve dvacetiminutových intervalech. Vstupné do zámku bude sjednoceno pro všechny kategorie návštěvníků, a to na 30 Kč za osobu.

Nezapomněli jsme ani na občerstvení. Horký čaj a něco k zakousnutí nabídnou restaurace Tyrol (popř. Limpopo) a Neapolitáno, k dispozici bude také Kefabar v Etiopii. Otevřeny budou i prodejny suvenýrů, můžete svést vláčkem. Na závěr ještě jedna malá rada. I když budou cesty a chodníky osvětleny, doporučujeme vzít s sebou kapesní svítilnu.

Brány noční ZOO Zlín se uzavřou ve 21.30 hod.

 

Lampionové prohlídky zoo

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín