Open Nav

Krocan divoký
(Meleagris gallopavo f. domestica)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Krocan divoký

 • Domovina

  jižní Kanada až severní Mexiko

 • Biotop

  členitá krajina s lesy a loukami

 • Potrava

  semena, bobule, hmyz, myši

 • Velikost

  hmotnost až 10 kg
  výška 110 cm

Hlavu a přední část krku má krocan holou s dlouhým, přes zobák visícím výrůstkem. Na voleti vyrůstá z peří chomáč žíní podobných koňským žíním. Obě pohlaví žijí samotářsky kromě období námluv a páření. Tok doprovází hlasité hudrání kohoutů, slyšitelné až na vzdálenost 2 km. Samice snáší až 14 vajec, o inkubaci i vylíhlá mláďata se stará sama. U zdomácnělých krocanů byla zjištěna jedna výjimečnost. Jsou schopni se rozmnožovat partenogeneticky, tzn. že se zárodek vyvíjí i v neoplozených vejcích. Z takovýchto vajec se líhnou vždy samci.

Zajímavosti:
- o jeho zdomácnění se zřejmě zasloužili mexičtí indiáni
- do Evropy je dopravili Španělé již v 16. století.

Ochrana druhu
Není ohrožen.


Krocan divoký

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín