Open Nav

Kondor andský
(Vultur gryphus)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Kondor andský

 • Domovina

  pohoří And (nejvíce na východní straně)

 • Biotop

  horské oblasti

 • Potrava

  mršiny

 • Velikost

  velikost 100-130 cm, váha 8 až 10 kg

Kondor andský je v současnosti největším létajícím ptákem a jeho rozpětí křídel může dosahovat délky až 3,2 m. Jako jediný ze sedmi známých druhů kondorů se vyznačuje viditelným pohlavním dimorfismem. Samec má na vrcholu lysé hlavy vysoký kožní hřeben, který se s věkem zvětšuje. Obvykle se živí mršinami středních až větších obratlovců, ale zaletuje i na pobřeží moře, kde žere uhynulé mořské savce. Stále větší podíl potravy tvoří uhynulá domácí zvířata. Za potravou létá kondor andský často i do velké vzdálenosti. Proto stejně jako supi využívá své velké rozpětí křídel k plachtění, díky kterému šetří svou energii.

Hnízdo staví v mělkých prohlubních na okraji skalních útesů. Na jediném vejci sedí oba rodiče 50 – 60 dní. Mládě roste velmi pomalu a hnízdo opouští až ve stáří šesti měsíců, ale ještě další čtyři měsíce se o něj rodiče starají.

Populace kondorů andských vykazuje mírný pokles a v červeném seznamu druhů je zařazen mezi téměř ohrožené druhy. Podobně jako u supů dochází u kondorů k úhynům trávením kvůli domnělému ohrožení domácích zvířat kondory. Dalšími negativními vlivu jsou otravy olovem ze zastřelených zvířat a kolize s elektrickými rozvody.

Zajímavosti:

- Vytvářejí volná společenstva s menšími kondory, kteří jsou schopni díky výbornému čichu zdechlinu najít dříve, ale nejsou dost silní na to, aby tělo roztrhali. S tím jim pomáhají právě kondoři andští, kteří zobákem dokáží roztrhat i tu nejhouževnatější kůži.

- Kondoři andští jsou dlouhověcí, v zajetí se mohou dožít 100 let.

 

Kondor andský

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín