Open Nav

Kančík černopásý
(Vieja maculicauda)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Kančík černopásý

 • Domovina

  Mexiko,Panama, Guatemala

 • Biotop

  sladké i braktické vody

 • Potrava

  vodní rostliny

 • Velikost

  délka 30 cm

Samec má výraznější zbarvení, základní barvou je růžová nebo šedomodrá. Samice je šedozelená, o něco menší než samec a plnější v břišních partiích. V období tření je samec silně teritoriální. Samice klade na kameny, kořeny nebo dno až 600 jiker, které samec oplodní. Pár potom společně hlídá snůšku jiker i vylíhlý potěr. 

Zajímavosti:
- ve Střední Americe nejrozšířenější rybka
- středem těla rybky se táhne černý příčný pás, podle kterého dostala své druhové jméno. 

Ochrana druhu
Není ohrožen.

Kančík černopásý

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín