Open Nav

Kachnička amazonská
(Amazonetta brasiliensis)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Kachnička amazonská

 • Domovina

  Jižní Amerika

 • Biotop

  tůňky a mělká jezírka v hustě zalesněných oblastech

 • Potrava

  části rostlin (plody, kořínky, semena), bezobratlí

 • Velikost

  délka 35–40 cm, hmotnost 350–600 g

Typickým prostředím, které tato kachnička obývá, jsou mělká jezírka a tůňky s bujnou vegetací. V ní si kachničky staví hnízda na malých ostrůvcích vyrobených z nakupeného rákosu a dalších rostlin. Někdy k hnízdění využívají také dutiny stromů nebo opuštěná hnízda jiných ptáků na skalách nebo stromech. Žijí v párech nebo malých skupinkách maximálně o 20 členech. Samice snáší 6-8 vajec, která se inkubují přibližně 25-26 dní. Na odchovu mláďat se podílí oba rodiče. Na rozdíl od rodičů, kteří se živí semínky, plody, kořínky a hmyzem, mláďata jsou výhradně hmyzožravá.

Zajímavosti:

- Samce můžeme od samice odlišit podle červeného zobáku a nohou nebo podle šedé tváře a strany krku.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín