Open Nav

Jeřáb mandžuský
(Grus japonensis)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Jeřáb mandžuský

 • Domovina

  JV Rusko, SV Čína, ostrov Hokkaidó

 • Biotop

  mokřady, rákosiny

 • Potrava

  vodní rostliny, tráva, ryby, obojživelníci

 • Velikost

  hmotnost 7-10 kg
  výška 150 cm

Jeřáb mandžuský je silně vázán na vodu. Obývá hluboké rákosiny i porosty v bažinách a mokré louky na Dálném Východě, na zimu odlétá na zimoviště v Korei a Číně. Populace v Japonsku jsou stálé. Páry spolu žijí natrvalo. V době toku provádějí nádherné zásnubní tance, při nichž stojí s rozevřenými křídly proti sobě, vysoko vyskakují a uklánějí se jeden druhému. Hnízdo si staví z trávy a rákosí. Samička snáší 2 vejce, na kterých sedí střídavě se samcem. Rezavá mláďata se líhnou po 29-32 dnech.

Zajímavosti
- je japonským národním zvířetem, symbolizuje dlouhověkost, štěstí a věrnost
- jejich vyobrazení najdeme i na japonské bankovce v hodnotě 1000 jenů a v logu japonských aerolinií
- v čínské kultuře je často součástí pověstí a legend.

Ochrana druhu:
Jeden z nejohroženějších druhů ptáků. Důvodem je především mizení mokřadů. 

Jeřáb mandžuský

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín