Open Nav

Jeřáb černokrký
(Grus nigricollis)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Jeřáb černokrký

 • Domovina

  Čína, Tibet, Vietnam, Bhútán

 • Biotop

  mokřady, bažiny, horské oblasti

 • Potrava

  rostliny, bezobratlí, drobní obratlovci

 • Velikost

  hmotnost 5,5 kg
  výška 140 cm

Jako jediný jeřáb obývá kromě bažinatých mokřadů a břehů jezer i horské oblasti. Hnízdí v odlehlých končinách Tibetu a Číny v nadmořské výšce přes 4000 m. Ze 16 žijících druhů byl objeven jako poslední. V roce 1876 jej na Tibetské náhorní plošině popsal Nikolai Przewalski, ruský cestovatel, po kterém je pojmenován i druh divokého koně. Jeřábi uzavírají páry na celý život. Střídají se při sezení na 2 vejcích, společně pečují o vylíhlá mláďata. 

Zajímavosti:
- v zoo patří k vzácným chovancům, v Evropě ho najdete pouze v 6 zoo
- v buddhismu je uctíván jako posvátný pták.

Ochrana druhu:
Počet jeřábů černokrkých ve volné přírodě stále klesá, jejich počet se odhaduje na 6 000 ptáků. 

Jeřáb černokrký

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín