OBLAST

Ibis rudý

Ibis rudý

Eudocimus ruber

Ibisi jsou ptáci střední velikosti s delšíma nohama, dlouhým krkem a dlouhým zobákem zahnutým dolů. U všech druhů jsou na hlavě lysá místa nebo kožovité záhyby. Obě pohlaví mají stejné zbarvení. Ibis rudý je považován za nejkrásnějšího z ibisů, dospělý pták má sytě červenou barvu. Jsou to společenští ptáci. Hnízdí v početných koloniích. Samice snáší 1-3 vejce, rodiče na nich střídavě sedí po dobu 23 dnů. O mláďata pak pečují 42 dnů.

Zajímavosti:
- v období hnízdění se v mokřadech severních oblastí Jižní Ameriky shromažďují desetitisíce párů ibisů rudých
- kromě typické červené formy najdeme v populaci i zcela bílé jedince (5% zastoupení), kteří tvoří s červenými smíšené páry
- mladí ptáci jsou šedobílí. 

Ochrana druhu
Není ohrožen. V posledních desetiletích se však jeho počty na mnoha místech snižují.

Potrava korýši, měkkýši, ryby, žáby
Výskyt mokřady, bažiny, mangrovy
Váha/míry hmotnost 1,5 kg
výška 65-89 cm

Jaké další zvířata
najdete u nás v zoo?

ZÁŽITEK

ZOO OPĚT OTEVŘENA

Areál Zoo Zlín je již otevřen na 100 % své kapacity. Pro návštěvu zoo nepotřebujete očkování, žádné testy nebo potvrzení o bezinfekčnosti.