Open Nav

Ibis posvátný
(Threskiornis aethiopicus)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Ibis posvátný

 • Domovina

  tropická Afrika, Madagaskar, Irák

 • Biotop

  bažiny, břehy řek a jezer

 • Potrava

  bezobratlí, žáby, plazi

 • Velikost

  hmotnost 1,5 kg
  délka 65-89 cm

Ibisi jsou ptáci střední velikosti s delšíma nohama, dlouhým krkem a dlouhým zobákem zahnutým dolů. U všech druhů jsou na hlavě lysá místa nebo kožovité záhyby. Jsou to společenští ptáci, žijí v početných skupinách. Nepatří k tažným ptákům, ale často podniká přelety za potravou. Potravu loví dlouhým zobákem hluboko ve vrstvách bahna. Nepohrdne ani nalezenou mršinou. Na hnízdišti se jako první objevuje samec, samice ho následuje o 1-2 dny později. Partnerský svazek vždy trvá jen jednu hnízdní sezonu. Samička snáší 2-3 vejce, mláďata se líhnou po 29 dnech. Rodiče o ně pečují 40 dnů.

Zajímavosti:
- ibis posvátný ve starém Egyptě ztělesňoval boha Thowta, boha písma a moudrosti
- v egyptských hrobkách byl nalezen více než milion mumifikovaných ibisů posvátných.

Ochrana druhu:
V Egyptě byl během 19. století zcela vyhuben. Dnes je v oblasti svého výskytu hojný.

Ibis posvátný

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín