Open Nav

Husička vdovka
(Dendrocygna viduata)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Husička vdovka

 • Domovina

  Střední a Jižní Amerika, Afrika

 • Biotop

  jezera, rybníky

 • Potrava

  hmyz, měkkýši, rostliny

 • Velikost

  hmotnost 0,5-0,8 kg
  délka 38-48 cm

Husičku vdovku lze lehce poznat díky typickému zbarvení. Pestré hnědavé tělo a černá hlava s bílým "obličejem“ jsou totiž nezaměnitelné. Obě pohlaví mají stejnou barvu. Vdovky patří mezi velmi společenské druhy ptáků. Na nocovištích a v oblastech s hojným výskytem potravy se pravidelně schází až několik tisíc jedinců. Ozývá se nápadnými, hvízdavými zvuky. Vdovky hnízdí na stromech nebo na zemi, samička snáší 4-13 vajec. Na vejcích sedí oba rodiče. Mláďata se líhnou po 28 dnech.

Zajímavosti:
- v období hnízdění je značně agresivní, své hnízdo urputně brání
- starší český název byl kachna vdova.

Ochrana druhu
Není ohrožena.

Husička vdovka

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín