Open Nav

Hadilov písař
(Sagittarius serpentarius)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Hadilov písař

 • Domovina

  subsaharská Afrika

 • Biotop

  savany, polopouště

 • Potrava

  hmyz, malí savci, hadi, ptáci,

 • Velikost

  hmotnost 2,3-4,3 kg
  výška 125-150 cm

Hadilov se na první pohled liší od ostatních dravců dlouhýma tenkýma nohama. To odpovídá i jeho způsobu lovu – na kořist se nevrhá ze vzduchu, ale pronásleduje ji během po zemi. Zabíjí ji zobákem nebo prudkým kopnutím nohy se silnými prsty. Umí létat, ale činí tak velmi nerad. Žije v párech. Mohutné hnízdo o průměru až 2,5 m budují partneři v křovinách nebo na stromech, využívají je po několik let. Mláďata se líhnou po 7 týdnech, rodiče o ně pečují přes 3 měsíce.

Zajímavosti:
- v některých částech jižní Afriky chovají farmáři na svých pozemcích ochočené hadilovy, kteří jejich území zbavují jedovatých hadů
- je vynikajícím běžcem 
- druhové jméno "písař" získal díky volným perům na hlavě, která lidem připomínala brk zastrčený za ucho středověkého písaře.

Ochrana druhu:
Není prozatím ohrožen.

Hadilov písař

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín