Open Nav

Čáp jihoamerický
(Ciconia maguari)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Čáp jihoamerický

 • Domovina

  Jižní Amerika od Venezuely po Argentinu

 • Biotop

  vodní biotopy

 • Potrava

  žáby, pulci, ryby, vodní hmyz

 • Velikost

  Hmotnost 2,3-4,4 kg
  Délka 97-102 cm

Čáp jihoamerický, stejně jako všechny ostatní druhy čápů, patří mezi vynikající letce. Výborně plachtí, létá s nataženým krkem. Při vyšších teplotách se ochlazuje různými způsoby - močením na nohy, čepýřením peří, roztahováním křídel. Hnízdí v menších skupinkách (do 15 hnízd). Na stavbě hnízda a péči o potomstvo se podílejí oba dva rodiče. Mláďata mají po vylíhnutí bílé peří, velmi záhy však získají černé. Je to jediný druh čápa, u kterého je peří mláďat černé. Rodiče o potomky pečují necelé tři měsíce.

Zajímavosti:
- jako jediný druh čápa si staví své hnízdo na zemi. Hnízdo je vždy obklopeno vodou.

Ochrana druhu:
V současné době nejsou zavedena žádná ochranná opatření. 

Čáp jihoamerický

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín