Open Nav

Čáp černý
(Ciconia nigra)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Čáp černý

 • Domovina

  Evropa, Asie severně od Himálájí

 • Biotop

  lesy v blízkosti vodních toků

 • Potrava

  rybky, žáby, plazi, větší hmyz

 • Velikost

  Hmotnost 2,4-3,2 kg
  Délka 95-100 cm

Čáp černý je o něco menší než běžnější čáp bílý. Kromě bílého břicha je tělo celé leskle černé. Je to tažný pták, který přezimuje v tropech. Tažné cesty se liší hlavně podle hnízdní lokality. Západní část populace táhne do Afriky na jih od Sahary a do východní Indie, zatímco populace z východu zimují v Číně. Odlétají většinou v září, vrací se do poloviny dubna. Pár si staví hnízdo na vysokých stromech. Hnízdo používají opakovaně a pokaždé kus přistaví. Na vejcích sedí 1 měsíc oba dva rodiče, další dva měsíce společně pečují o vylíhlá mláďata.

Zajímavosti:
- V současné době hnízdí v ČR 200-300 párů. Několik čápů z Křivoklátska, označených miniaturními vysílačkami, bylo hlavními aktéry akce „Africká odysea“, při které odborníci sledovali jejich pouť na zimoviště ve střední Africe.  

Ochrana druhu:
V 19. století čáp černý z Evropy takřka vymizel. Po roce 1930 se jeho početnost začala naštěstí opět zvyšovat. Stále však patří podle vyhlášky 395/1992 Sb. do kategorie silně ohrožených druhů. Je také předmětem ochrany CITES.

Čáp černý

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín