Open Nav

Čáp bělokrký
(Ciconia episcopus)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Čáp bělokrký

 • Domovina

  Afrika, Indie, JV Asie

 • Biotop

  mokřady

 • Potrava

  ryby, žáby, hadi, hmyz

 • Velikost

  hmotnost 2 kg
  délka 85 cm

Čáp bělokrký získal své jméno podle výrazného bílého krku. Ve volné přírodě se vyskytuje především v mokřadech, bažinách nebo v zemědělské krajině. Převážně žijí samotářsky, případně v párech nebo malých hejnech. V období rozmnožování snáší samice 2-4 vejce. Hnízdo si pár staví v korunách stromů. Mláďata se líhnou po 31 dnech, pečují o ně oba dva rodiče.

Zajímavosti: 
- čáp bělokrký loví převážně v noci, jeho zrak je tomu skvěle přizpůsoben.

Ochrana druhu: 
Jeho počty stále klesají vzhledem k úbytku přirozeného prostředí.

Čáp bělokrký

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín