Open Nav

Bazilišek zelený
(Basiliscus plumifrons)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Bazilišek zelený

 • Domovina

  východní Honduras až Panama

 • Biotop

  tropické deštné lesy

 • Potrava

  plody, hmyz. malí vodní obratlovci

 • Velikost

  Hmotnost až 200 g
  Délka až 80 cm

Bazilišek zelený dorůstá velikosti kolem 80 cm, 2/3 jeho délky tvoří ocas. Charakteristickým znakem je vysoký hřbetní hřeben, který se táhne až na ocas. Samce lze od samice rozlišit právě dle mohutnosti hřebenu, kdy u samců je větší. Bazilišci skvěle běhají po souši, šplhají po stromech a výborně plavou. Dorozumívají se kýváním hlavy. Jsou to zvířata společenská, avšak samci jsou vysoce teritoriální a svoje území si hájí bojem. Samice snáší 4-17 vajec, mláďata se líhnou po 55-70 dnech. Dožívají se až 10 let.

Zajímavosti:
v případě nebezpečí prchá rychlým během po zadních nohou, rovnováhu udržuje pomocí ocasu
- dokáže vyvinout rychlost i přes 10 km/hod., na kratší vzdálenost je schopen běžet i po vodní hladině. Kvůli tomu se mu také někdy přezdívá Ježíšova ještěrka.

Ochrana druhu
V současné době není veden na seznamu ohrožených druhů zvířat.

Bazilišek zelený

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín