Open Nav

Arassari zelený
(Pteroglossus viridis)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Arassari zelený

 • Domovina

  Guyana, vých. Venezuela, SV Brazílie

 • Biotop

  vlhké nížinné lesy, stepi

 • Potrava

  plody, bezobratlí, drobní obratlovci

 • Velikost

  hmotnost 110-160 g
  délka 34 cm

S délkou těla 34 cm (včetně zobáku) patří nejen k nejmenším druhům arassari v oblasti jeho výskytu, ale také k nejmenším tukanům. Typický je pro ně výrazný pohlavní dimorfismus - samec má hlavu černou, samice pak kaštanově hnědou. Hnízdění probíhá od února do června. Samice snáší do stromové dutině 2-4 bílá vejce, na kterých sedí necelé tři týdny. O vylíhlá mláďata pečují oba rodiče. Mladí ptáci dutinu opouští po 40 dnech.

Zajímavosti:
- arassari zelený patří mezi nejčastěji rozmnožované druhy tukanů v zajetí.

Ochrana druhu:
V současné době nejsou zavedena ochranná opatření.

Arassari zelený

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín