OBLAST

Ara malý

Ara malý

Ara severa

Ara malý je společenský papoušek, který při hledání potravy a při nocování vytváří velká hejna. Často i s jinými druhy papoušků. Dospělí ptáci žijí v párech. Hnízdí v dutinách nejvyšších, často již odumřelých stromů vysoko nad zemí. Dospívá ve 4. roce života. Mláďata se líhnou po 28 dnech. Po 12 týdnech jsou mláďata schopna letu, osamostatňují se v 16. týdnu života. Arové malí se dožívají kolem 25 let.

Zajímavosti: 
- k hnízdění se snaží vyhledávat dutiny v odumřelých palmách
- až stočlenná hejna nocují na palmách nebo listnatých stromech
- když hodují na kulturních plodinách, mají před farmáři obrovskou výhodu - jsou celí zelení a pokud jsou tiše, je velmi těžké je spatřit.

Ochrana druhu:
V současné době nejsou zavedena žádná ochranná opatření.

Potrava plochy, ořechy, listy
Výskyt tropický les a plantáže u řek
Váha/míry hmotnost 285-390 g
délka 46-51 cm

Jaké další zvířata
najdete u nás v zoo?

ZÁŽITEK

ZOO OPĚT OTEVŘENA

Areál Zoo Zlín je již otevřen na 100 % své kapacity. Pro návštěvu zoo nepotřebujete očkování, žádné testy nebo potvrzení o bezinfekčnosti.