Open Nav

Anolis obrovský
(Anolis equestris)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Anolis obrovský

 • Domovina

  Kuba

 • Biotop

  lesy, parky - v korunách stromů

 • Potrava

  hmyz, pavouci, žáby, ptačí mláďata

 • Velikost

  délka těla 33-51 cm

K typickým znakům anolisů patří výrazný hrdelní lalok, často pestře zbarvený. Samci jej mívají vyvinutější a slouží k dorozumívání mezi jednotlivci nebo k zastrašování v případě ohrožení. Dalším znakem jsou rozšířené plochy prstů s výraznými "lamelami" podobně jako u gekonů. Mohou se tak lehce pohybovat i po zdánlivě hladké ploše. Ve volné přírodě se rozmnožují od dubna do listopadu. Samice klade 3-4 týdny po spáření 1-2 vejce, která zahrabává do země. Za sezónu jich tak naklade asi 12. Čerstvá vajíčka měří asi 2,5 cm. Mláďata se líhnou za 2-3 měsíce a měří přibližně 14 cm.

Ochrana druhu:
Všechny druhy velkých anolisů řady equestris jsou na Kubě chráněny, jejich vývoz je zakázán. K nám se dovážejí jedinci, kteří pocházejí z introdukovaných populací z Floridy.

Zajímavosti:
- Dosud bylo popsáno kolem 350 druhů anolisů. Žijí v oblastech Střední a Jižní Ameriky a Karibských ostrovů, obývají nejrozmanitější biotopy. 
- Vyvinula se u nich schopnost barvoměny.

Anolis obrovský

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín