Open Nav

Amazoňan pomoučený
(Amazona farinosa farinosa)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Amazoňan pomoučený

 • Domovina

  jižní Mexiko až JV Brazílie

 • Biotop

  od nížin přes pahorkatiny až do výšin 1 000 m n.m.

 • Potrava

  bobule, plody, semena, ořechy

 • Velikost

  hmotnost 535-766 g, výška těla 38-43 cm

Za svůj název vděčí zbarvení hřbetu, který je jakoby jemně šedě poprášený. Není až tak pestře vybarvený jako jiné druhy amazoňanů, v rámci rodu patří k největším zástupcům. Jeho hlasový projev je velmi hlučný, dalo by se říci až nepříjemný. Mimo dobu hnízdění se amazoňané sdružují do hejn a potulují se krajinou. Nocují obvykle na stejných místech a ráno se rozletují za potravou. Často jsou k vidění ve společenství s jinými druhy amazoňanů – např. amazoňanem žlutolícím nebo oranžovokřídlým. Hnízdí jednotlivě v dutinách stromů nebo skalních rozsedlinách. Samice snáší 3 vejce, mláďata se líhnou po 27 dnech. Rodiče o ně pečují dva a půl měsíce.

Zajímavosti:
- Společně se stovkami arů, amazoňanů a amazónků (Pionus) navštěvují denně jílovité hlinité břehy potoků a řek, zobou hlínu, kde v lizu nacházejí hodnotné minerálie.

Ochrana druhu:
Není ohrožen.

Amazoňan pomoučený

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín