Open Nav

Aguti Azarův
(Dasyprocta azarae)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Aguti Azarův

 • Domovina

  střední a jižní Brazílie, Paraguay, severových. Argentina

 • Biotop

  od deštných lesů až po otevřené krajiny

 • Potrava

  semena, plody,

 • Velikost

  délka 45-57 cm, hmotnost 2,4-3,2 kg

Charakteristickými znaky jsou vyčnělé oči, krátké nohy a nepatrný ocásek. Na předních nohou má pět prstů, na zadních jen tři. Dobře běhá a skáče, z místa vyskočí až do výšky dvou metrů. Zpravidla má denní aktivitu, ale v blízkosti lidských obydlí přechází na noční způsob života. Úkryty hledá v přízemních stromových dutinách nebo si vyhrabává mělké nory. V místech svého výskytu vytváří velkou kolonii, tu však obvykle tvoří monogamní páry. Páření předchází jakýsi tanec, při kterém samec postříká samici močí. Po březosti dlouhé přibližně 100 dní vrhne samice 1-4 mláďata. Ta už hodinu po porodu čile běhají. S rodiči zůstávají, dokud nepřijde na svět další generace sourozenců.

Zajímavosti:
- Při vyrušení aguti na chvíli ztuhne a pak se snaží nepozorovaně odejít. V ohrožení dupe nohama a vydává chrochtavé a pískavé zvuky.
- Ve své domovině často bývá loven pro maso.

Ochrana druhu:
V současné době nejsou zavedena žádná ochranná opatření.


Aguti Azarův

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín