Open Nav

Výběrová řízení

Úvod O nás Výběrová řízení

21. 4. 2017
Brandové zboží ZOO Zlín
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Brandové zboží ZOO Zlín". Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 4. 2017 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněna jednat Ing. Romana Bujáčková, tel. 604 226 781, bujackova@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Výpočet celkové ceny
 
 
21. 4. 2017
Pronájem reklamních bigboardů
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Pronájem reklamních bigboardů". Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. 4. 2017 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněna jednat Ing. Romana Bujáčková, tel. 604 226 781, bujackova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
 
 
12. 4. 2017
Opravy a údržba vodo-topo rozvodů
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Opravy a údržba vodo-topo". Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 4. 2017 v 11:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 4 - Pokyn BOZP
 
 
12. 4. 2017
Opravy a údržba elektroinstalace
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Opravy a údržba elektroinstalace". Lhůta pro podání nabídek končí dne 21. 4. 2017 v 11:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
 
 
11. 4. 2017
Informační obrazovky
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Informační obrazovky". Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 4. 2017 v 11:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Mgr. Tomáš Divilek, tel. 739 348 077, divilek@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
 
 
11. 4. 2017
Přemístění a uložení zeminy
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Přemístění a uložení zeminy". Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 4. 2017 ve 14:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
 
 
31. 3. 2017
Expozice papoušků kea a ptáků kivi
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Expozice papoušků kea a ptáků kivi". Lhůta pro podání nabídek končí dne 10. 4. 2017 v 11:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s Ing. Petrem Polákem.
 
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 4 - Situace
Příloha č. 7 - Výkaz výměr - komplet
 
 
31. 3. 2017
PD - Oprava voliéry ar v Amazonii
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "PD - Oprava voliéry ar v Amazonii". Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 4. 2017 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 3 - Situace
Příloha č. 4 - Návrh smluvních podmínek
 
27. 3. 2017
PD - Expozice pro tamanduy a kotuly
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "PD - Expozice pro tamanduy a kotuly". Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 3. 2017 v 11:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 3 - Situace
Příloha č. 4 - Návrh smluvních podmínek
 
27. 3. 2017
Výběr nájemce pro provoz vláčkových souprav v areálu ZOO jako doplňkové služby pro návštěvníky

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje soutěž na výběr nájemce. Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 3. 2017 v 11:00 hodin.
Ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o nájmu
 
 
22. 3. 2017
PD - Skleník v technickém zázemí
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "PD - Skleník v technickém zázemí". Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 3. 2017 v 11:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Příloha č. 3 - Situace
Příloha č. 4 - Návrh smluvních podmínek
 
14. 3. 2017
Docházkový a přístupový systém
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Docházkový a přístupový systém". Lhůta pro podání nabídek končí dne 22. 3. 2017 v 11:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněna jednat Ing. Romana Bujáčková, tel. 604 226 781, bujackova@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
 
 
Doplňující informace:
Požadovaná exportovaná data - Příloha 1 - Tabulka mzdy:
Docházka
Mzdy
Stravné
 
10. 3. 2017
Prostranství u sezónního vstupu do ZOO
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Prostranství u sezónního vstupu do ZOO". Lhůta pro podání nabídek končí dne 17. 3. 2017 v 11:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s Ing. Petrem Polákem.
 
Výzva k podání nabídky
Přílohy:
  1. Krycí list nabídky
  2. Čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti
  3. Průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva
  4. Přehledná mapa, koordinační situace stavby
  5. Celkové náklady stavby
  6. Výkazy výměr objektu: SO 01.A Vodní prvek (stavební část)

                                             SO 01.B Vodní prvek (technologie vodního prvku)

                                             SO 02 Přípojka elektro

                                             SO 03.A Parkové úpravy (investiční část)

                                             SO 03.B Parkové vegetační úpravy (neinvestiční část)

  1. Návrh smlouvy o dílo, základní podmínky, všeobecné smluvní podmínky
  2. Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO
 
9. 3. 2017
Pokladna a turniket do zámku
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Pokladna a turniket do zámku". Lhůta pro podání nabídek končí dne 15. 3. 2017 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněna jednat Ing. Romana Bujáčková, tel. 604 226 781, bujackova@zoozlin.eu a ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.
 
Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
 
 
8. 3. 2017
Osazení bankomatu - TZ oplocení pro bankomat
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Osazení bankomatu". Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 3. 2017 v 11:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu. Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s Ing. Petrem Polákem.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 - Položkový rozpočet
Příloha č. 4 - Technická dokumentace, situace
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo, základní podmínky, všeobecné smluvní podmínky
Příloha č. 6 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín
 
 
7. 3. 2017
Zavlažovací systém 
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Zavlažovací systém". Lhůta pro podání nabídek končí dne 14. 3. 2017 v 11:00 hodin.
Ve věcech technických a administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu. Prohlídka místa plnění je možná po předchozí telefonické domluvě.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 - Technická dokumentace
 
 
25. 11. 2016
Vzduchotechnika v ubikaci nosorožců

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Vzduchotechnika v ubikaci nosorožců". Lhůta pro podání nabídek končí dne 2. 12. 2016 ve 12:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu, ve věcech administrativních Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 - Technická zpráva, výkresy - půdorys, řezy
Příloha č. 4 - Výkaz výměr
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo, základní podmínky, všeobecné smluvní podmínky
Příloha č. 6 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín


23. 11. 2016
Dodávka rostlin

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Dodávka rostlin". Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 11. 2016 ve 12:00 hodin.
Ve ve věcech administrativních je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 - Položkový rozpočet

21. 11. 2016
Bezpečnostní hydranty a oprava vodovodu

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Bezpečnostní hydranty a oprava vodovodu". Lhůta pro podání nabídek končí dne 28. 11. 2016 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu, ve věcech administrativních Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 - Výkaz výměr - Část A: Bezpečnostní hydranty, Část B: Oprava vodovodu
Příloha č. 4 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín


1. 11. 2016
Oprava vzduchotechniky v Tyrolu

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava vzduchotechniky v Tyrolu". Lhůta pro podání nabídek končí dne 8. 11. 2016 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu, ve věcech administrativních Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 - Technická zpráva
Příloha č. 4 - Výkaz výměr
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo, základní podmínky, všeobecné smluvní podmínky
Příloha č. 6 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín

19. 10. 2016
Trvalé štětovnice

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Trvalé štětovnice". Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 10. 2016 ve 12:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 - Položkový rozpočet
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo, základní podmínky, všeobecné smluvní podmínky
Příloha č. 5 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín


17. 10. 2016
Reklamní polep MHD

Veřejná zakázka malého rozsahu na službu

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na službu s názvem "Reklamní polep MHD". Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 10. 2016 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněna jednat Ing. Romana Bujáčková, tel. 604 226 781, bujackova@zoozlin.eu, ve věcech administrativních Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení prokazující splnění základní způsobilosti
Příloha č. 3 - Položkový rozpočet
Příloha č. 4 - Vizualizace autobus, trolejbus

30. 9. 2016
Nákup tonerů do laserových tiskáren

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Nákup tonerů do laserových tiskáren". Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 10. 2016 ve 12:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Bohumil Starý, tel. 604 227 988, stary@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 - Položkový rozpočet


29. 9. 2016
Protlaky pro instalaci HDPE

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Protlaky pro instalaci HDPE". Lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 10. 2016 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín

29. 9. 2016
Generel Karibuni a Výběh B pro slony africké

Podlimitní veřejná zakázka na služby

Poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 1 ze dne 29. 9. 2016 k podlimitní veřejné zakázce na služby s názvem "Generel Karibuni a Výběh B pro slony africké". Lhůta pro podání nabídek končí dne 20. 10. 2016 v 11:00 hodin. Kontaktní osobou zadavatele je Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu. Profil zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00090026.

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku - změna č. 1 ze dne 29. 9. 2016


23. 9. 2016
TZ hlavní vstup

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "TZ hlavní vstup". Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 9. 2016 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu. Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s Ing. Petrem Polákem.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 - Rozpočet
Příloha č. 4 - Mapový podklad, dlažba
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy o dílo, základní podmínky, všeobecné smluvní podmínky
Příloha č. 6 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín


23. 9. 2016
Oprava komunikací v ZOO Zlín

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Oprava komunikací v ZOO Zlín". Lhůta pro podání nabídek končí dne 30. 9. 2016 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu. Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s Ing. Petrem Polákem.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 - Výkaz výměr
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo, základní podmínky, všeobecné smluvní podmínky
Příloha č. 5 - Pokyn pro pracovníky dodavatele působícího v ZOO Zlín

Doplňující informace
Opravený výkaz výměr

22. 9. 2016
Generel nového území ZOO Zlín - oblast Karibuni a Výběh B pro slony africké

Podlimitní veřejná zakázka na služby

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem "Generel nového území ZOO Zlín - oblast Karibuni a Výběh B pro slony africké". Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 10. 2016 ve 13:00 hodin. Kontaktní osobou zadavatele je Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu. Profil zadavatele: https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00090026.

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku


16. 9. 2016
Nákup elektromobilu pro pracovní využití v areálu ZOO

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem "Nákup elektromobilu pro pracovní využití v areálu ZOO". Lhůta pro podání nabídek končí dne 23. 9. 2016 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněna jednat Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení uchazeče pro splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 - Návrh kupní smlouvy


26. 8. 2016
Oprava střechy zámku Lešná

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby

ZOO a zámek Zlín - Lešná vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem "Oprava střechy zámku Lešná". Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. 9. 2016 v 15:00 hodin.
Ve věcech technických je oprávněn jednat Ing. Petr Polák, tel. 604 220 292, polak@zoozlin.eu, a ve věcech administrativních Ing. Božena Antoláková, tel. 778 402 425, antolakova@zoozlin.eu. Prohlídka místa plnění je možná po předchozí domluvě s Ing. Petrem Polákem.

Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - <a href="http://www.zoozlin.eu/userfiles/file/%C4%8Cestn%C3%A9%20prohl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20pro%20s

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín