Open Nav

Vstupné

Úvod Školám Vstupné

Vstupné v roce 2018 1.1.-30.4. 1.5.-30.6. 1.9.-31.12.
děti do 15 let bez exkurze 40 Kč/žák 40 Kč/žák 40 Kč/žák
děti do 15 let s exkurzí 40 Kč/žák 60 Kč/žák 40 Kč/žák
studenti nad 15 let bez exkurze 60 Kč/student 60 Kč/student 60 Kč/student
studenti nad 15 let s exkurzí 60 Kč/student 80 Kč/student 60 Kč/student

 

Poskytované slevy na vstup do zoo

1. Celoročně:
- studentské vstupné poskytujeme pouze po předložení platného potvrzení o studiu
- pedagogický dozor a doprovod školních skupin - 1 osoba na skupinu 10 žáků/studentů - vstup zdarma

2. V období od 1.1 do 30.6.2018 a od 1.9. do 31.12.2018:

- v tomto období platí vstupné při návštěvě školních skupin dětí a studentů s pedagogickým doprovodem pouze ve dnech školního vyučování
- tato sleva na vstupném neplatí pro mimořádné akce zoo (např. večerní prohlídky), během víkendů a státních svátků.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín