Open Nav

Supi – Bulharsko, Itálie

Úvod Zvířata Ochrana zvířat Supi – Bulharsko, Itálie

ZOO Zlín v případě supů úspěšně naplňuje jedno z nejdůležitějších poslání moderní zoo – chov ohrožených druhů zvířat a jejich návrat do volné přírody.

V roce 2009 jsme vstoupili do společného projektu bulharských a španělských ochranářů z organizace Green Balkans zaměřeného na zpětné vypouštění supů bělohlavých do dosud zachovalých horských oblastí v Bulharsku. Právě v roce 2009 se nám totiž poprvé podařilo odchovat mládě tohoto supa. Jako jedné z mála evropských zahrad se nám daří rozmnožovat supy bělohlavé, stejně jako i další druhy supů, přirozeným způsobem. Na tento významný úspěch jsme navázali i v následujících letech. Do volné přírody jsme tak již vypustili 5 supů odchované u nás. Aklimatizace i vypouštění proběhly výborně, takže dnes nebe nad balkánským pohořím Stará Planina vedle ostatních supů brázdí i supi původem z Lešné.

V srpnu 2015 do volné přírody zamířil i další sup odchovaný v naší zoo - tentokrát sup mrchožravý. V rámci programu obnovování evropské populace supů putoval do Itálie. Po nezbytné aklimatizace bude vypuštěn v Toskánsku. Jedná se o první vypouštění supů, které přímo organizuje koordinátor záchranného programu EEP pro supy mrchožravé, kterým je kolega z pražské zoo. Celý projekt probíhá ve spolupráci s italskou společností CERM (Centrum pro výzkum, předávání znalostí a vyšší vzdělání Univerzity ve Florencii).

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín