Open Nav

Poskytnuté dotace

Úvod O nás Poskytnuté dotace

2015 - Investiční příspěvek poskytnutý z rozpočtu statutárního města Zlína

V prosinci 2015 byl statutárním městem Zlín poskytnut investiční příspěvek na realizaci investiční akce "Ocelový box pro přepravu slonů" v celkové výši 968 000 Kč.
Jedná se o rozebíratelný ocelový box, který bude sloužit jak k přepravním, tak k inseminačním účelům. Celková hmotnost celého boxu je téměř 7 000 kg.

2014 - Dotace poskytnutá statutárním městem Zlín

V prosinci 2014 byla statutárním městem Zlín poskytnuta investiční dotace z rozpočtu města Zlína na realizaci nových investičních akcí v celkové výši 2 000 000 Kč.
Z poskytnuté dotace jsme realizovali:
 • nákup traktoru
 • nákup dvou motorových vozíků
 • pořízení signalizace turniketů
 • projekt "Bažiny-aligátoři" (Řeka trávy)

2014 - Statutární město Zlín poskytlo zoo investiční dotaci

V srpnu 2014 ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace, předložila statutárnímu městu Zlín žádost o investiční dotaci na realizaci vybraných investičních projektů zoo.
Žádost byla úspěšná a Zastupitelstvo města Zlína dne 11.9.2014 schválilo přidělení finančních prostředků na následující investiční akce:
 • Technické zhodnocení ubikace slonů a výběhu, 287 000 Kč
  Dotace byla využita pro instalaci posuvných vnitřních a venkovních bran pavilonu slonů.
 • Technické zhodnocení ubikace lvů a výběhu, 360 000 Kč
  Dotace byla využita pro instalaci oplocení ve venkovním výběhu lvů.
 • Pořízení záložního serveru, 200 000 Kč
 • Pořízení SW evidence zvířat (zoologický deník), 121 000 Kč
Na základě schválené žádosti Zastupitelstvem města Zlína byla mezi ZOO Zlín a Statutárním městem Zlín uzavřena Smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Zlína na uvedené investiční akce. ZOO Zlín se zavázala do 30.11.2014 předložit městu Zlín kompletní vyúčtování poskytnutých finančních prostředků.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín