Open Nav

Hadilovi – JAR

Úvod Zvířata Ochrana zvířat Hadilovi – JAR

Z projektu "Koruna ze vstupného" jsme částkou 2 720 euro podpořili monitoring a pořízení fotopasti pro projekt hadilovů písařů v Jihoafrické republice, který realizuje nezisková organizace BirdLife South Africa.

První fotopast byla umístěna na místě známém jako Ingula blízko města Harrismith. Podle dostupných informací je to skvělé místo na vrchu strmého svahu a naprosto izolované. Každou noc pár tráví společně v hnízdě. Samička prozatím žádné vejce nesnesla, je však velmi povzbující, že pár stále aktivně udržuje hnízdriku po velkou část roku 2016 sužovaly velká sucha. I to může být důvodem, proč mnoho druhů velkých ptáků snůšku vajec odkládá.

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín