Open Nav

Aligátor americký
(Alligator mississippiensis)

Úvod Zvířata Zvířata dle abecedy Aligátor americký

 • Domovina

  jih USA od severní Karoliny po Texas

 • Biotop

  bažiny, mokřady, řeky, jezera

 • Potrava

  ryby, obojživelníci, hadi, ptáci, savci

 • Velikost

  hmotnost 200-225 kg, délka těla 180-400 cm

Aligátoři jsou společně s krokodýli, kajmany a gaviály považováni za nejmohutnější sladkovodní predátory. Žijí samotářsky, obě pohlaví se setkávají pouze v období rozmnožování. Samice vrší z bahna a zahnívajících rostlinných zbytků kupovité hnízdo o průměru 150-200 cm a výšce až 90 cm. Dovnitř klade 20-60 vajec (dlouhá 7,5 cm) s tvrdou skořápkou. Teplo vznikající hnilobným procesem uvnitř hnízda zajišťuje zdárnou inkubaci. Malí aligátoři měří 20 – 25 cm, líhnou se přibližně za 65 dní. Svými hlasy přivolají samici, která hnízdo rozhrabe. Mláďata se v blízkosti samice drží ještě 1-3 roky. 

Zajímavosti:
- Na počátku 20. století byli aligátoři téměř vyhubeni kvůli lovu pro jejich kůži. Nyní je opět povolen kontrolovaný odstřel.
- Jméno aligátor pochází ze španělského el lagarto-ještěrka.
- Zástupci řádu krokodýlů přežili dodnes z období dinosaurů, aniž by se za posledních 65 miliónů let výrazněji změnili.

Ochrana druhu:
Nyní nejsou zavedena žádná ochranná opatření.

Aligátor americký

zůstAňtE s nÁmi v kOntAktu

JaK do zoO?

Výběrová řízení Poskytnuté dotace Povinné informace

Zřizovatel zoo je statutární město Zlín